Cenik storitev

NC nepremičnine, Nenad Cicmil s.p., Matična številka: 8974250000, TRR: SI56 0201 1305 2566 831, tel .št.: +386 64 249 457, spletna stran : nc-nepremicnine.si

CENIK STORITEV

DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1

 

PLAČILO ZA POSREDOVANJE PRI PRODAJI NEPREMIČNIN

4 % od pogodbene vrednosti nepremičnine ( z opremo in pritiklinami )

2. ) PLAČILO ZA POSREDOVANJE PRI PRODAJI NEPREMIČNIN,

KADAR JE POGODBENA VREDNOST MANJŠA OD 10.000,00 €

800,00 €

3.) Plačilo za posredovanje pri oddaji oz. najemu nepremičnine

4 % od pogodbene vrednosti ( kumulativa najemnin) in ne manj kot 200,00 €

DODATNE STORITVE

Nepremičninska družba za naročitelja ali tretjo osebo opravi tudi dodatne storitve

1.) Sestava besedila pogodbe – enostavna 240,00

2.) Sestava besedila predpogodbe – enostavna 170,00

3.) Pridobitev lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi, katastrskega načrta, potrdila o predkupni pravici, izpiska iz zemljiške knjige s potrdilom notarja oz. sodišča 25,00 vsaka listina, s tem, da morebitne takse plača stranka sama glede na dejanski znesek

4.) Sodelovanje pri izročitvi in prevzemu nepremičnine prodajalcu oz. najemniku, kar vključuje ogled in preverbo stanja, popis števcev, sestavo primopredajnega zapisnika in obvestitev dobaviteljev o spremembi naročnika 240,00

5.) Preverjanje stanja nepremičnine, oddane v najem, ob koncu najema, ki vključuje ogled in preverbo stanja ter popis števcev 100,00

6.) Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe, ali če je prišlo do ogleda nepremičnine na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju, pa je bila s strani naročitelja prekinjena pred pretekom časa sklenitve (9 mesecev) 50,00 ter kilometrina, če je nepremičnine izven kraja sedeža podjetja in sicer 0,40 na prevoženi kilometer

7.) Nepremičninsko svetovanje ( pogodba o posredovanju ni sklenjena, oz. gre za pravna in druga opravila ter svetovanje izven opravil, v skladu s Splošnimi pogoji ) 80,00 na začeto uro.

8.) Ogled nepremičnine s tretjo osebo (v primeru, ko je bila pogodba o posredovanju predčasno prekinjena s strani naročitelja)- zaračuna se vsak ogled. Za vsak ogled se zaračuna 30,00 , za oglede izven kraja sedeža podjetja, se zaračuna še kilometrina v višini 0,40 na prevoženi kilometer.

9.) Storitve, ki niso navedene na ceniku in jih na zahtevo stranke lahko opravi nepremičninski posrednik se obračunajo skladno z dogovorom.veljavnost cenika od 10.10.2021

Ljubljana 10.10.2021NC nepremičnine, Nenad Cicmil s.p.

.

Scroll to Top